13/10/2012

Jean Michel Jarre - Warszawa 09.10..2012

Grand Theatre, Warsaw

Grand Theatre, Warsaw


Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

"Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, był gościem Gali Grupy HDI oraz Grupy WARTA „A New Beginning”, która odbyła się 9 października, w Teatrze Wielkim w Warszawie. Celem organizatorów było przedstawienie nowych szans i możliwości w perspektywie działalności spółki. Zgromadzeni spędzili wieczór przy dźwiękach nowoczesnej i energetycznej muzyki Jean Michel’a Jarre’a."

 Source: adwokatura.pl


Fragment utworu "Rendez Vous 2" pochodzący z koncertu Jean'a Michel'a Jarre'a który odbył się 09.X.2012 w Warszawie. Koncert zorganizowany dla towarzystwa ubezpieczeniowego WARTA.

.. song "Rendez Vous 2" coming from Jean Michael Jarre's concert, which was held in Warsaw 09.X.2012. Concert organized for the insurance company Warta." 
10 października 2012 Wczoraj Warta zaprezentowała Swoje Nowe logo które ma ... Prywatne ubezpieczenie zdrowotne elementem Reformy ... gala w Teatrze Wielkim, podczas której wystąpił Jean Michel Jarre.

Tak Się więc złożyło, ZE instrumentem ns którym GRAL Jean Michel Jarre (Theremin) w czasie wczorajszego nowego otwarcia Warty powstał dokładnie w Tym samym współpraca Roku Nasz najstarszy polski ubezpieczyciel (oryginalnie reasekurator).

Warta Na uroczystość zaprosiła 1700 pracowników, partnerów, klientów i Przyjaciół.Warta yesterday unveiled its new logo which is ... Private health insurance reform element ... gala at the Grand Theatre, where Jean Michel Jarre performed.

As it so happened, that the instrument on which he played Jean Michel Jarre (Theremin) during yesterday's opening of the new Warty was exactly in the same year as our oldest Polish insurer (the reinsurer original).

Warta invited to attend the 1700 employees, partners, customers and friends.

No comments:

Post a Comment