24/11/2012

Meeting after the concert – Jean Michel Jarre with the First Lady Jolanta Kwaśniewska and Prof. Henryk Skarżyński“Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nie rozwijałby się tak dynamicznie, gdyby nie miał wielu oddanych Przyjaciół w kraju i za granicą. Są wśród nich zarówno uznane w świecie ośrodki naukowe, fundacje, jak i osoby prywatne i publiczne. Różnych ludzi z odległych stron świata połączyła chęć wsparcia pewnej wielkiej i szczytnej idei, którą wymyślił i podjął się realizacji prof. Henryk Skarżyński. Idei, dla której liderzy środowiska międzynarodowego nie znajdują odpowiednika we współczesnej medycynie.

Dzisiaj każdego odwiedzającego Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach wita tablica “Przyjaciele po Wsze Czasy”. Jest ona pomysłem prof. Henryka Skarżyńskiego – formą jego osobistego podziękowania tym, których spotkał w swoim zawodowym i naukowym życiu w kraju i za granicą.
Tym, którzy mu pomogli, zaufali. Tablica ta ma upamiętniać wszystkich, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Instytutu, wspierając go swoją wiedzą, autorytetem naukowym, sercem i zaangażowaniem.
Politycy dawali poparcie i patronat dla idei przekraczającej ramy jakiejkolwiek opcji politycznej. Artyści ofiarowali swój talent, organizując w czasie koncertów akcje zbiórek pieniędzy. Naukowcy z Europy i świata zaprosili do swoich klinik i laboratoriów, w których specjaliści z Instytutu mogli się szkolić i zdobywać nowe umiejętności przydatne w codziennej pracy.

Dla wielu Przyjaciół argumentem o szczególnym znaczeniu był fakt, że Instytut opiekuje się wieloma dziećmi, którym leczenie stwarza szansę na pełnię aktywnego życia w społeczeństwie. Innymi kierowała chęć odwdzięczenia się za przywrócenie zdrowia, czy dobrze rozumiany akt solidarności społecznej.

Tablica “Przyjaciele po Wsze Czasy” jest duża, wiele na niej jeszcze wolnych miejsc. Czeka na nowych Przyjaciół – nie tylko Instytutu, ale po prostu Przyjaciół ludzi chorych, potrzebujących pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.

 • Artyści Dzieciom:
  • Jean Michel Jarre
  • Grażyna Auguścik
  • Danuta Błażejczyk
  • Gawęda- Reni Jusis
  • Andrzej “Piasek” Piaseczny
  • Ryszard Rynkowski
  • Julita i Paula Sokołowskie
  • Tytus Wojnowicz
 More: whc.ifps.org.pl

Koncert Jean Michel Jarre’a pt. „Na Rzecz Niesłyszących Dzieci Europy” pod patronatem Pierwszej
Damy RP Pani Jolanty Kwaśniewskiej w „Katowickim Spodku” – 21 czerwca

Jean Michel Jarre’s concert “For the Hearing Impaired Children of Europe” under the patronage
of the First Lady Jolanta Kwaśniewska, in Katowice – 21 st of June.

Koncert przygotowany został niezwykle profesjonalnie, tak aby zaproszone dzieci
niesłyszące i niedosłyszące mogły słyszeć i czuć muzykę – twórca zastosował wspaniałe
efekty laserowe.

The concert was prepared in a very professional way so that the hearing impaired children could
feel the music. The artist used spectacular laser effects – light and sound

Po koncercie – spotkanie Jean Michel Jarre’a
z Pierwszą Damą RP Jolantą Kwaśniewską
i Prof. Henrykiem Skarżyńskim

Meeting after the concert – Jean Michel Jarre
with the First Lady Jolanta Kwaśniewska and
Prof. Henryk Skarżyński


No comments:

Post a Comment