05/03/2014

Jean Michel Jarre ny CISAC-president

5. Juli 2013

Jean-Michel Jarre er valgt som president i CISAC, paraplyorganisasjonen til alle verdens 
«TONO-selskaper».
Dermed blir han en samlende skikkelse og forkjemper for tre millioner låtskrivere, filmskapere og andre kunstnergruppers rettigheter og rammebetingelser verden over – deriblant de 23 000 norske låtskriverne som er tilknyttet TONO.
Jarre ble formelt valgt som president av CISACs generalforsamling under World Creators Summit  i begynnelsen av juni. 
FAKTA: Om CISAC
CISAC (“The International Confederation of Societies of Authors and Composers”) er det ledende globale nettverket av kollektive rettighets- og forvaltningsorganisasjoner, og en unik internasjonal og uavhengig organisasjon som forener 231 opphavsmannsorganisasjoner i 121 land og tre millioner kunstnere og publishingselskaper fra en lang rekke kreative genre (musikk, film, bildekunst og litteratur).  CISAC har som mål å øke beskyttelsen av, og å fremme, skapende menneskers rettigheter globalt. CISAC setter kollektive rettighets- og forvaltningsorganisasjoner i stand til å sømløst representere skapere over hele kloden, og bidrar til at vederlag («royalties») kommer frem til skapere for bruken av deres verk overalt i verden. Organisasjonen ble etablert i 1926 og er en uavhengig non-profit organisasjon med hovedkontor i Frankrike.

Om Jean-Michel Jarré
Jean-Michel Jarré var en av de første musikerne som rendyrket det elektroniske uttrykket. Hans kommersielle gjennombrudd var med platen Oxygene i 1977, som har solgt i 18 millioner eksemplarer. Totalt har han solgt 80 millioner plater. Jarre regnes som en innovatør også innen konsertfremføringer med sine enorme produksjoner. Han påbegynte nylig sin første verdensturne som vil bestå av 220 konserter i 30 ulike land.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 23 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. 

Source:  tono.no

No comments:

Post a Comment